ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:


2014 m. balandžio 20 d. sekmadienis - 7:50
NAUJIENOS:

2014-04-18.

 Apgaubkime ramybe ir širdies šiluma aplinkui esančius. Dalinkimės šypsena ir meile. Dovanokime tyrus jausmus ir šviesias mintis. Prisikelkime naujiems darbams, siekiams ir naujiems atradimams. Linkėkime gėrio ir pakantumo vieni kitiems. Džiaukimės atbundančia gamta, vėl sugrįžtančiais į tėviškę paukščiais  ir pavasariškais saulės spinduliais.

 

Su Šv. Velykomis, su Prisikėlimo  švente!!!

 Anykščių krašto laikraščio „Šilelis” kolektyvo vardu Dalina Rupinskienė2014-04-18. ,,Versmės “ leidyklos išleistos Algirdo Patacko knygos ,, LITUA“ pristatymas ir diskusija Anykščių viešojoje bibliotekoje

Knygos pavadinimas, tai aliuzija į Kvedlinburgo analuose rastą Lietuvos vardą – LITUA. Algirdo Patacko pirmieji tekstai išspausdinti dar XX a. 7 – ojo dešimtmečio pogrindžio savilaidoje, paskutiniai – dabar. Jų esmę nusako pavadinimas – LITUA, Lietuva tėvynė. Tai baltiškos ir lituanistikos studijos, lituanistiką  suvokiant plačiąja prasme – pradedant studijomis apie mūsų esą, savimonę,  mentą,  baltų religiją, jos sąlytį ir sąsajas su krikščionybe, kalbą, istoriją ir baigiant grožinės literatūros tekstais. Lietuvių kalbai skiriama itin daug dėmesio, nes pasak knygos autoriaus, ,, kalba mūsų tautai yra neatplėšiama savasties dalis, ją praradus mūsų tautos nebebūtų “.


2014-04-18.

Mielieji,
su atbundančiu pavasariu ir sugrįžtančiais į tėviškę paukščiais ateina pati gražiausia pavasario šventė  – Šventos Velykos. Tegu į Jūsų namus prasiskverbia švelnūs saulės spinduliai ir pirmųjų pavasario gėlių kvapas, o velykiniai margučiai simbolizuoja viltį ir stiprybę, sėkmę ir džiaugsmą.
Nuoširdžiai sveikinu rajono rinkiminių apylinkių komisijų narius ir visus Anykščių krašto žmones su Šv. Velykomis, linkiu skalsos, darnos ir ramybės Jūsų šeimoms, skaidrumo Jūsų mintims, grožio Jūsų darbams.

Su pagarba
 Anykščių rajono savivaldybės rinkiminės komisijos pirmininkas
Alfrydas Savickas2014-04-18. „Bikuva“ 15 metų jubiliejų švęs kartu su anykštėnais

Balandžio 22–26 dienomis  UAB „Bikuvos prekyba“ padalinys Anykščiuose  kartu su anykštėnais švęs 15 metų gimtadienį. Šventiškai pasipuošusi  „Bikuva“ sukurs puikią nuotaiką į parduotuvę atėjusiems pirkėjams,  siūlys specialias nuolaidas, stebins siurprizais ir dovanomis. 

Artėjant „Bikuvos“ penkiolikos metų jubiliejui, „Šilelis“ kalbino parduotuvėje ne vienerius metus dirbančius darbuotojus, kurie pažįstami daugeliui anykštėnų.


2014-04-18. Prisikėlimo rytas tesuteikia mums visiems vilties

Artėja gražiausia pavasario šventė – Šv. Velykos. Tai gilias tradicijas turinti kilnojama šventė, kuri švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Velykų pavadinimas kilęs iš žodžio „vėlės“, mat mūsų protėviai šiuo metu aplankydavo artimųjų kapus, nunešdavo jiems kiaušinių. Senovės Lietuvoje Velykos buvo švenčiamos kaip gamtos atbudimo šventė. Atėjus krikščionybei, ši šventė sutapatinta su Kristaus prisikėlimu. Per Velykas švenčiame ne tik Jėzaus Kristaus prisikėlimą, bet ir saulės kopimą vis aukščiau. Tai tarsi senojo prado ir šių laikų susiliejimas. Šv. Velykų išvakarėse „Šilelis“ kalbino Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos dekaną kanauninką Petrą Baniulį.


2014-04-18.

Mieli anykštėnai,
Sveikiname Jus sulaukus skaidrios pavasario šventės – Šventų Velykų.
Velykų rytą Kristus žengia iš mirties į gyvenimą.
Nuo jo kapo nuristas akmuo tampa pamatiniu mūsų tikėjimo akmeniu,
nuolat primenančiu apie mūsų pačių prisikėlimą iš nevilties, baimės,  pykčio ir tamsos...
Tegul viltingas Kristaus Prisikėlimas stiprina tikėjimą, kad teisingesniam bei dvasiškai turtingesniam gyvenimui prisikels kiekvieno mūsų laimė.

Pagarbiai,
Anykščių rajono meras  Sigutis Obelevičius ir
Anykščių r. savivaldybės administracijos direktorius Vilius Juodelis
2014-04-17. Kas atsako už viešose vietose talpinamų skelbimų turinį?

 Į  „Šilelio“ redakciją anykštėnas Aurelijus atsiuntė  nuotrauką, kuria dalinamės su savo skaitytojais. Šis skelbimas, kviečiantis vyresniojo amžiaus žmones pasišokti, anot Aurelijaus, kabo miesto centro skelbimų lentoje.


Nuotrauką atsiuntęs anykštėnas piktinosi tokiu viešoje vietoje pakabintu, neestetišku ir su gramatinėmis klaidomis parašytu skelbimu. 2014-04-17. EK patenkino Lietuvos prašymą – nuostoliams dėl afrikinio kiaulių maro padengti skyrė per pusę milijono litų

Žemės ūkio ministro prof. Vigilijaus Juknos pavedimu Žemės ūkio ministerijos specialistų delegacija su Europos Komisijos pareigūnais Briuselyje derėjosi dėl ūkinės veiklos apribojimų sukeltų nuostolių atlyginimo afrikiniu kiaulių maru užkrėstos zonos kiaulių laikytojams. Po daug pastangų pareikalavusio ministerijos specialistų darbo Europos Komisija pritarė Lietuvos iniciatyvai ir numatė papildomą galimybę kiaulių laikytojams, patyrusiems ekonominių nuostolių dėl afrikinio kiaulių maro prevencinių priemonių vykdymo, atlyginti žalą ir skyrė didžiausią galimą koofinasavimo dydį – 50 proc. Tai sudaro 146 tūkst. eurų (503 700 Lt). 


2014-04-17. Gurmaniškas poezijos kąsnis – šiuolaikiniai poezijos kūrėjai sako TAIP ANYKŠČIAMS!

Balandžio 26 d., šeštadienį, 12 val. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos salėje (Vyskupo skveras 1) grupė poetų dovanos anykštėnams poezijos skaitymus!  

Rašantys, verčiantys ir kitokius rimtus menus kuriantys bičiuliai, įvairių premijų laureatai: poetė, populiarios knygos „Atleisk savo Šefą“ autorė Ilzė Butkutė, žurnalistas, poetas ir dramaturgas Mindaugas Nastaravičius, poetas, vertėjas, literatūros kritikas, publicistas Marius Burokas, poetas, vertėjas, eseistas Gytis Norvilas, poetas Artūras Valionis, poetė Jurgita Jasponytė, poetas Ernestas Noreika, poetas, prozininkas, vertėjas, publicistas Benediktas Januševičius, knygyno „Eureka“ siela Eurika Stogevičienė pasakė TAIP Anykščiams. Tai turbūt didžiausias lig šiol poezijos „desantas“ iš Vilniaus, savo iniciatyva atlekiantis į Anykščius!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

            

            

         

Sprendimas: PromoLink.lt