ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:


2015 m. liepos 4 d. šeštadienis - 10:11
NAUJIENOS:

2015-07-03. Mero sveikinimas Valstybės dienos proga

Mero sveikinimas Valstybės dienos proga


2015-07-03. Valstybės dienos renginiai Anykščiuose

Lietuvos Valstybės diena

Liepos 6-oji

2015 m.

Renginiai Anykščiuose2015-07-03. Keičiasi automobilių techninės apžiūros atlikimo taisyklės

Nuo š.m. liepos 1 d. įsigalioja naujos Saugaus eismo automobilių keliais nuostatos, kurios pagal Susisiekimo ministerijos nustatytą tvarką leidžia atlikti automobilių technines apžiūras Europos ekonominės bendrijos (EEB) šalyse. Tokia galimybė pirmiausia atsiras Vokietijoje.

Susisiekimo ministerija parengė susisiekimo ministro įsakymo, kuriuo numatyta motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarka, pataisas. Įsakymo pakeitimo projekte numatytos sąlygos, kaip Lietuvoje registruotoms transporto priemonėms techninė apžiūra gali būti atliekama EEB šalyse.  Lietuvoje registruotas motorines transporto priemones techninei apžiūrai atlikti nuo š. m. liepos 1 d. priims Techninės apžiūros centras Erfurte (Eugen – Richter – Str. 24, 99085 Erfurt).


2015-07-03. Vykdoma programa „PAGALBA MAISTO PRODUKTAIS“

Informuojame, kad Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija koordinuoja programą „Pagalba maisto produktais“.
Anykščių miesto ir Anykščių seniūnijos gyventojams maisto paketai bus išduodami
š. m. liepos mėn. 13; 14; 15 d. nuo 9.00 iki 14.00 val.
adresu: Vilties g. 24, Anykščiuose.


2015-07-03. Jo­nai ne vien po­etai ar ra­šy­to­jai

Nuo se­niau­sių lai­kų, jau net ke­lis tūks­tan­čius me­tų, žmo­nės šven­čia va­sa­ros ly­gia­die­nį. Moks­li­nin­kai spė­ja, kad me­ga­li­tų sta­ti­niai, to­kie kaip Stoun­he­džas ar net Egip­to pi­ra­mi­dės, tar­na­vo tiks­liam ly­gia­die­nio nu­sta­ty­mui. Lai­kui bė­gant, vie­no­se tau­to­se šis pa­pro­tys iš­ny­ko, ki­to­se, pa­veik­tas krikš­čio­ny­bės, trans­for­ma­vo­si. Net so­viet­me­čiu lat­viai la­bai ak­ty­viai švęs­da­vo va­di­na­mą „Li­go“.  Lie­tu­vo­je  ši šven­tė jau­ni­mo tar­pe vis la­biau  po­pu­lia­rė­ja pa­go­niš­ku „Ra­sos“ var­du. Mes, vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, ly­gia­die­nį ta­pa­ti­na­me su Jo­ni­nė­mis.


Kaip ir pa­pro­čiai, taip ir Jo­nai, kar­di­na­liai ski­ria­si. Li­te­ra­tų kraš­te  Anykš­čiuo­se gims­ta ne tik po­etai ar ra­šy­to­jai, bet ir ver­sli­nin­kai. Pa­kal­bi­nau dau­ge­liui anykš­tė­nų pa­žįs­ta­mą Jo­ną Šiau­čiu­lį.2015-07-03. Užuojauta V. Galvono artimiesiems

Didelio skausmo akivaizdoje žodžiai netenka tikrosios prasmės. Tylėjimas turi savotiško aktyvumo… Ir iš tikro žmones suriša ne tai, kas pasakyta, bet tai, kas perduota giliausioje tyloje: vos jaučiamu prisilietimu, pagarbiu rankos paspaudimu, akių žvilgsniu arba nors pačiu buvimu šalia vienas kito.Reiškiame nuoširdžią užuojautą dėl buvusio Anykščių rajono savivaldybės tarybos nario, Seimo nario ir finansų viceministro Vytauto Galvono tragiškos žūties.


2015-07-03. DĖL PAŽYMŲ APIE DEKLARUOTĄ GYVENAMĄJĄ VIETĄ IŠDAVIMO

Artėjant festivaliui „VELNIO AKMUO | DEVILSTONE", padaugėjo asmenų, besikreipiančių su prašymais išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Pranešame, kad Anykščių mieste deklaravusiems gyvenamąją vietą gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir pažymas apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Anykščių rajono savivaldybėje išduoda Civilinės metrikacijos skyrius ( Vilniaus g. 36, Anykščiai ). Anykščių rajono kaimų gyventojams, kaip ir anksčiau, tokios pažymos išduodamos seniūnijose.


2015-07-02. Pasėlių deklaravimas: plotas – didėja, pareiškėjų – mažėja

Žemės ūkio naudmenų pasėlių deklaravimas jau baigėsi, tačiau vėluojantieji deklaracijas dar galės pateikti iki liepos 10 d. Atkreiptinas dėmesys, kad už kiekvieną uždelstą dieną parama bus mažinama 1 proc.
          

Pasibaigus žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui bei suskaičiavus pateiktas paraiškas, šiemet iš viso gauta 134 tūkst. 837  paraiškos, jose deklaruotas plotas siekia apie 2 829 843,76 ha. Deklaruojančiųjų skaičius kasmet mažėja, tad ir 2015 metais išliko tokia pat tendencija, susijusi su ūkių stambėjimu. Lyginant su 2014 metais, šiemet pateikta 4 216 paraiškomis mažiau, bet deklaruotas plotas padidėjo 20 994,19 ha. Vis daugiau deklaruojančiųjų naudojasi el. bankininkystės paslaugomis – tokiu būdu paraiškas patvirtino 2 342 pareiškėjai (2014 m.– 2 254 pareiškėjai).


2015-07-02. Įsiteisėjo teismo baudžiamasis įsakymas smurtautojui

Per šių metų šešis mėnesius Anykščių rajono policijos komisariate užregistruoti 45 ikiteisminiai tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje. Iš jų dvi baudžiamosios bylos nutrauktos neesant nusikaltimo požymių ir trūkstant įrodymų. 12 baudžiamųjų bylų nutraukta nukentėjusiam susitaikius su įtariamuoju. Pastebima, kad tokio pobūdžio nusikalstamų veikų daugėja dėl  besaikio girtavimo. Dažniausiai abi konflikto šalys – tiek auka, tiek smurtautojas – būna neblaivūs, neretai aukos ir pačios išprovokuoja smurtą.


Anykščių rajono apylinkės teismas už žmonos sužalojimą ir grasinimą nužudyti nuteisė Gintautą Acevičių gim. 1968 m, gyv. Anykščių raj. Traupio sen. Levaniškių kaime. Jam paskirta šešiasdešimties parų arešto bausmė.  Nors kaltinamasis pripažino nusikaltęs ir gailėjosi, tačiau jo atsakomybę sunkino tai, kad visus nusikaltimus padarė apsvaigęs nuo alkoholio, be to yra teistas ir baustas administracine tvarka.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
         

            

   

Sprendimas: DPromoLink